Erfaringsgrundlag

Som leder i et Dagtilbud bestående af 3 børnehaver, 4 vuggestuegrupper og 20 dagplejere har jeg haft særligt fokus på at omsætte teori til praksis via:
 • Tæt sparring, vejledning, motivation, rådgivning og støtte til medarbejdere og forældre
 • Systematisk refleksion
 • Konflikthåndtering med henblik på trivsel blandt børn og medarbejdere
 • Observation, analyse, feedback og evaluering af indsatser og aktiviteter
 • Udviklingsprocesser for børn med særlige behov
 • Kvalificering, rammesætning og facilitering af pædagogisk praksis
 • Målrettet arbejde med progression i udvikling af både børn, medarbejdere og institution/organisation
 • Kommunikation og implementering af tiltag og metoder, der skal sikre høj pædagogisk kvalitet
Som underviser på pædagogisk grunduddannelse og på efter- videreuddannelser har jeg arbejdet med følgende tematikker:
 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Kulturelle udtryksformer
 • Digital dannelse og –kultur
 • Simulation og forumteater
Som pædagog har jeg arbejdet indenfor følgende felter:
 • Bo- døgntilbud for unge og voksne med psykisk sygdom
 • Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelse
 • Bofællesskab for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • Bo- døgntilbud for børn og unge anbragt uden for hjemmet
 • Kommunal ildsjæl for sårbart barn