Til organisationer, institutioner og fagprofessionelle

Der stilles konstant krav til omstillingsparathed, kvalitetssikring og udvikling af de pædagogiske praksisfelter. Det er simpelthen et grundvilkår for institutioner, fagprofessionelle og organisationer, at kunne omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til mere tidssvarende praksisser. Selvom disse reformeringer ofte kommer med skrivelser og vejledninger, så ved jeg, hvor sårbare nye strukturer kan være for organisationskulturen, hvis ikke tiltag implementeres med øje for de eksisterende systemer, logikker og vilkår. 
Med min baggrund, som Pædagogisk antropologi, kan jeg konsultere din praksis, ud fra en bred vifte af pædagogiske og organisatoriske felter. Fra et fagligt og teoretisk vidensgrundlag, analyserer og vejleder jeg i centrale problemstillinger i og omkring det pædagogiske felt, uddannelse og læring. 
Jeg faciliterer forandringsprocesser, teammøder, konflikthåndtering, kulturudvikling, arbejdsglæde og miljø m.m. Nedenfor har jeg listet mere konkrete eksempler på, hvad jeg kan tilbyde.

  • Rådgive i håndteringen af din organisation/institutions mission, ambitioner, visioner, værdier. Med fokus på at skabe gennemsigtighed for dine brugere og medarbejdere.
  • Analyse af udviklingstiltag. Med kritisk øje for om de harmonerer med organisationens/institutionens nuværende samarbejdsformer, standardiseringer og almene praksisser.
  • Vejledning i, hvordan du bedst organiserer forandringsprocesser. Sparring på, hvordan du stilladserer progression frem for demotivation og sikrer genkendelighed gennem en tydelig rød tråd.
  • Rådgive i rammesætningen af en kernesund fagkultur gennem arbejdet med sprog og kommunikation.
  • Facilitere processer, hvormed du genererer robuste medarbejdere og fremmer arbejdskulturen.
  • Perspektivere på indsatser, der sikrer gode relationer og samarbejdskompetencer hos dine medarbejdere og brugere.
  • Observere på, om eksisterende modeller, rammer og strukturer harmonerer med medarbejdernes/organisationens behov, eller om de bør re-designes.
  • Professionel rådgivning til medarbejdere og brugere med særlige udfordringer og behov. Konkret vejledning i, hvordan adfærd og handlemåder kan ændres i praksis.
  • Interagere med dine medarbejdere om den faglige opgave for at fremme en bæredygtig kultur, hvor de spiller hinanden gode med loyalitet for kerneopgaven.
  • Vejlede i en ressource orienteret og styrkebasseret tilgang.

 

Søger du vejledning i at udarbejde eller justere dine procesplaner. En mentor, der kan sætte perspektiv og retning på dine udfordringer. Fornyet inspiration og motivation til håndteringen af dine kerneopgaver. En kollega til at reflektere og perspektivere på dine praksisfællesskaber.

Uanset din indgang til vores samarbejde, så kontakt mig, og sammen finder vi ud af, hvordan jeg bedst kan støtte dig gennem din proces.

Til organisationer, institutioner og fagprofessionelle